Advoca

Advokatbyrå

_____

Vid din sida
För rättvisa
Hela vägen fram

Välkommen till ADVOCA.

ADVOCA verkar inom humanjuridikens område – brottmål, familjerätt, socialrätt, migrationsrätt – samt även inom IT-rättsområdet. 

Medarbetarna på ADVOCA erbjuder ett tryggt personligt bemötande och stort engagemang för våra klienter. Varmt välkommen att ta kontakt med advokat Jannica Levin om du behöver juridiska råd inom våra verksamhetsområden.

ADVOKAT

I svensk lagtext nämns advokat för första gången i 1615 års rättegångsprocess, men Sverige fick sin första kvinnliga advokat år 1918. Nittio år senare blev jag advokat och kunde starta ADVOCA ADVOKATBYRÅ.

Advokat är en i lag skyddad titel. Att vara ledamot av Sveriges advokatsamfund, såsom jag är, innebär att jag är advokat och det är bara advokater som är kan vara ledamöter Sveriges advokatsamfund.

Det finns krav att uppfylla för att bli advokat. Som advokat följer jag också Advokatsamfundets etiska regler vilka syftar till att garantera klienten största möjliga trygghet. Mest centrala bland de etiska reglerna är de som garanterar mitt oberoende, min lojalitet med klienten, min tystnadsplikt och min skyldighet att se till att mina uppdrag är fria från intressekonflikter.

Som advokat står jag under Advokatsamfundets tillsyn. Inför Advokatsamfundet ansvarar jag för att jag, mina biträdande jurister och annan personal på advokatbyrån följer det etiska regelverket.

Om du har frågor kring vad det innebär att anlita en advokat, hör av dig så berättar jag gärna mer.

ADVOCAS ambition är att ha

1. rätt uppfattning, förståelse och synsätt i uppdraget och i förhållande till klienten och juridiken, samt med

2. rätt avsikt, tänka klokt ur flera synvinklar och därmed ge kloka och välgrundade råd till klienten genom

3. rätt uttryckssätt till, såväl klienten som andra vi möter, för att därefter utföra

4. rätt handling i varje givet moment och ha

5. rätt förhållningssätt affärsmässigt, såväl etiskt som moralisk, med

6. rätt ansträngning och ett inkännande bemötande genom

7. rätt uppmärksamhet och fullständig närvaro, som nås genom

8. rätt koncentration

Advoca Advokatbyrå AB (org.nr. 556745-2593) med säte i Stockholm

GDPR