Advokat

ADVOKAT JANNICA LEVIN

Jag har arbetat inom näringslivet, domstolsväsendet och advokatbranschen sedan juristexamen.

Jag har lång erfarenhet som brottmålsadvokat i rollen som offentlig försvarare, målsägandebiträde och särskild företrädare för klienter i mål såsom mord, grov misshandel, misshandel, sexualbrott, grova fridsbrott, vapenbrott, narkotikabrott, bedrägeri, ekonomisk brottslighet, smugglingsbrott, internetrelaterad brottslighet, stöld, häleri, m.m.

Jag har och tar även uppdrag som offentligt biträde för barn och föräldrar i ärenden om lagen om vård av unga (LVU). Mål som handlar om tvångsomhändertaganden av barn och ungdomar. Jag har även utbildning och erfarenhet av pedagogiskt arbete med barn under flera år såsom fritidsledare på skola och fritidsgård, skidlärare, fotbollsdomare och dansledare.

Uppdrag, som offentligt biträde, för personer med beroendediagnoser och psykisk ohälsa ligger mig varmt om hjärtat.  Dessa uppdrag kan vara tvångsomhändertagande enligt lag om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) och lag om psykiatrisk tvångsvård (LPT), samt även enligt lag om rättspsykiatriskvård (LPT). Fördjupade kunskaper om psykisk ohälsa, beroende och behandling har jag fått genom kurser via Advokatsamfundet och flera utbildningsprogram vid Korpbergets behandlingscenter i Kramfors och regelbundet deltagande i såväl NA, AA & Al-Anon-möten.

Som komplement till advokatyrket är jag utbildad till holistisk yogalärare och arbetar även som det vid sidan om. Denna kompetens har jag stor nytta av i mötet med klienter och kan ge dig som klient tips och råd hur du kan hanterat ditt mående och dina känslor i och inför svåra situationer såsom vid rättegångar, i samtal hos Frivården, hos socialtjänsten eller då du sitter häktad vilket för de flesta är mycket psykiskt påfrestande.

Jag tar även uppdrag inom familjerätt och migrationsrätt som jag arbetat med mycket genom åren.

Avslutningsvis arbetar jag även med uppdrag från näringslivet inom IT-rätt, då min specialinriktning under studierna var IT-rätt åtföljt av flera års arbete inom Telia inom området mjukvaror, integration och plattformar och webbutveckling – i Sverige och internationellt – samt även upphandling av IT-konsulttjänster och verksamhetsutveckling av avtalsprocesser inom stora projekt. Under denna tid var jag även ung mentor åt finansdirektören i koncernledningen samt drev ett stort koncernprojekt för att göra Telia till en attraktivare arbetsgivare.

CURRICULUM VITAE:

Tensta gymnasium 1987- 1990
Stockholms universitet 1991-1997
Kungliga Tekniska Högskolan, Data & systemvetenskap 1996
Queen´s University of Belfast, Nordirland, LLM in Computers & Law 1996
Jur kand examen från Stockholms universitet 1997
Affärs-, bolags- och IT-jurist inom Telia-koncernen 1997 – 2001
Tingsnotarietjänstgöring 2001 – 2003
Biträdande jurist på advokatbyråer sedan 2003
Medlem av Sveriges advokatsamfund 2008
Advoca Advokatbyrå sedan 2009
Yogalärarutbildning 2018-2019