Brottmål

Brottmål handlar om mål där brott kan ha eller har begåtts. En misstänkt gärningsperson och ett offer. Det kan även vara flera gärningspersoner och flera offer i samma mål.

Den som är misstänkt för brott och offret, även kallad målsägare, har rätt att anlita advokat och kan i vissa fall få detta genom tingsrätten och på statens bekostnad.

En offentlig försvarare utses av tingsrätten till den misstänkta gärningspersonen. Ett målsägandebiträde utses till målsäganden/offret.

Det är endast advokater som kan utses till offentlig försvarare. Till målsägandebiträde kan både advokater och deras biträdande jurister utses till.

Då barn utsatts för brott av vårdnadshavare eller vårdnadshavares partner kan advokat utses till särskild företrädare i brottmål och träder in i vårdnadshavares ställe och får fatta beslut kring barnen istället för vårdnadshavare/-na, t ex om vårdnadshavare är misstänkt för sexualbrott eller våldsbrott mot eget eller styvbarn. Uppdraget som ställföreträdare är personligt för advokaten och annan advokat kan inte skickas om den särskilda företrädaren har förhinder.

Advokatens främsta uppgift är att lojalt tillvarata klientens intressen.

Advokater har tystnadsplikt vilket innebär att du som klient i förtroende kan prata med din advokat och få råd. Det advokaten fått veta inom uppdraget får advokaten som huvudregel inte berätta för annan om det inte står i lag eller om klinten lyfter tystnadsplikten i visst avseende. För att kunna företräda klienten måste advokater i vissa fall lämna uppgifter till annan.