IT-Rätt

IT-​rätt omfattar informationsteknik, datorer och internet inom en rad rättsområden såsom kommersiell avtals- och köprätt, brott- och processrätt, upphovsrätt och även förvaltningsrätt.

Den gemensamma nämnaren inom IT-rätt är hanteringen av data och elektronisk information i olika medieformer och användningen av informationen. Det kan exempelvis handla om avtal om köp av licenser, webbtjänster, out-sourcing, tillståndsfrågor, domänadresser och varumärken, barnpornografi- och sexualbrott på nätet, on-linetjänster, databasrättsliga frågor.

Jag kan erbjuda rådgivning inom dess områden och kan även erbjuda upprättande av standardavtal för er affärsverksamhet, samt biträde vid upphandling och förhandlingar avseende programvaror och konsulttjänster.

Jag är utbildad inom verksamhetsutveckling, projektledning och affärsförhandling. Härutöver har jag läst data och systemvetskap och har där fått grundläggande kunskaper i ämnet.