Migrationsrätt

Migrationsrätt innefattar en rad områden som rör migration mellan länder. Jag har lång erfarenhet av asyl- och förvarsuppdrag hos Migrationsverket och hos Polisen, samt processföring i Migrationsdomstolarna.

I mån av tid åtar jag mig uppdrag som offentligt biträde angående asylansökningar och förvarsärenden hos Migrationsverket och även Polisen.

Vad gäller förvarsuppdrag avser det både förvar med anledning av avvisning och utvisning i asylärenden och förvar inför utvisning på grund av brott efter dom i allmän domstol.

Endast i undantagsfall tar vi emot uppdrag som gäller anhörigärenden.