Socialrätt

Socialrätt är ett brett rättsområde där en enskild person är den ena parten och en myndighet är den andra parten. Jag tar emot uppdrag som offentligt biträde i ärenden som rör tvångsvård enligt:

  • Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU)
  • Lagen om vård av missbrukare (LVM)
  • Lagen om psykiatrisk tvångsvård (LPT)
  • Lagen om rättspsykiatrisk vård (LRV)

I dessa uppdrag är det viktigt att ha en klok och trygg advokat som kan stötta dig såväl emotionellt och juridiskt. En advokat som har intresse för dig som person och som har kunskaper om barn, ungdomar och vuxna samt sjukdomar och funktionshinder och som därför kan möta dig där du befinner dig.

För mig är alla människors lika värde utgångspunkten och till mig är du välkommen som du är oavsett hur du mår eller vad du gjort. Jag har både sett och själv upplevt svåra situationer och trauman. Jag vet oftast därför vad du som klient går igenom och kan ställa frågor till dig så vi tillsammans kommer fram till vad du behöver.  Jag ger även råd vart du som klient kan vända dig för ytterligare rådgivning om du behöver det för ditt mående, såsom psykologer, behandlingshem och hjälporganisationer m fl.

Människor kommer dagligen i kontakt med personer som har olika beroendediagnoser och som har psykisk ohälsa. Känn ingen skam eller skuld utan vänd dig till Advoca för hjälp. Advoca kan erbjuda i en trygg och hållen miljö där du kan berätta om ditt mående och dina behov inom ramen för tystnadsplikten. Kanske kan detta vara första steget mot tillfrisknande och sinnesro.