Allmänna Villkor

Advoca erbjuder advokattjänster med individuell prissättning beroende på arten och omfattningen av uppdraget.

Om det är fråga om ett privat uppdrag eller ett uppdrag från företag eller förening kommer vi överens om timpris eller fast pris. Advocas allmänna villkor tillämpas och bifogas uppdragsavtalet.

Vanligtvis debiterar vi enligt den årliga timkostnadsnormen vid domstol om det är fråga om privatpersoner, men inte alltid.

Vid företagsuppdrag är det individuell prissättning.

Vid uppdrag erhåller du en uppdragsbekräftelse där vår överenskommelse framgår.

Vid uppdrag som offentlig försvarare, målsägandebiträde, offentligt biträde och särskild företrädare för barn debiteras enligt Domstolsverkets föreskrifter ”Rättshjälp och taxor” för det år fakturering sker. Fakturan skickas till domstolen eller myndigheten som gett advokaten uppdraget och inte till dig som privatperson. Har du god ekonomi kan du i vissa fall bli återbetalningsskyldig för advokatkostnader.